Met recht betrokken

Mentor Worden

Wat is een mentor?

De mentor draagt zorg voor de cliënt, bespreekt samen met de cliënt of deze goede verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding krijgt.

Mentor worden

Mentor Nodig

Wie krijgt een mentor?

Mentorschap is bedoeld voor mensen die niet goed voor zichzelf kunnen opkomen en geen familie of anderen hebben om op terug te vallen.

Mentor nodig

Welkom bij Stichting Mentorschap Zuidoost Brabant

Stichting Mentorschap Zuidoost Brabant bemiddelt bij het vinden en inzetten van een mentor bij meerderjarigen die door een geestelijke en/of lichamelijke beperking geen besluiten kunnen nemen op het gebied van behandeling, verpleging, verzorging en begeleiding.

De stichting werft, selecteert en schoolt vrijwilligers voor het mentorschap in de hele regio Zuidoost Brabant.

Op deze website vindt u informatie over het mentorschap en de rechten en plichten van de mentor. Verder vindt u informatie voor de vrijwilliger die mentor wil worden en voor de hulpverlener die een mentor wil aanvragen.

 

Covid - 19. (Coronavirus)

Binnen Mentorschap Zuidoost Brabant hanteren we de richtlijnen en adviezen van het RIVM als basis voor ons handelen. We vinden het belangrijk dat onze dienstverlening en zorg voor onze cliënten doorgaat op een zo veilig mogelijke manier. Dat betekent dat de medewerkers en mentoren die geen klachten hebben gewoon werken. Wel zorgen we ervoor dat contact met cliënten, zorginstellingen, familie en andere betrokkenen zoveel mogelijk via telefoon, email of beeldbellen verloopt.

Laatste nieuws

Mentoren aan het woord

mentorschap de ring

Contact

  Stichting Mentorschap Zuidoost Brabant

  Weegschaalstraat 3, 5632 CW Eindhoven

  info@mentorschapzobrabant.nl

  0610 945 367