Ontstaansgeschiedenis

In november 2009 is Stichting Mentorschap Zuidoost Brabant van start gegaan, nadat 25 vertegenwoordigers van diverse zorgorganisaties in de regio Zuidoost Brabant een convenant hadden ondertekend.

Het Bestuur en de Raad van Advies van de stichting werden gevormd door vertegenwoordigers vanuit de Ouderenzorg, de Verstandelijk Gehandicaptensector en Geestelijke Gezondheidszorg.

Doelstelling

  • Voorzien in een pool van vrijwilligers in de gemeenten in Zuidoost Brabant. De vrijwilligers treden op als mentor voor meerderjarigen, die als gevolg van hun geestelijk of lichamelijke toestand tijdelijk of duurzaam niet in staat zijn of bemoeilijkt worden hun belangen van niet vermogensrechtelijke aard zelf behoorlijk waar te nemen, als bedoeld in artikel 450 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek
  • Het bieden van ondersteuning aan deze vrijwillige mentoren.