Lid

Jo Budziak, na 40 jaar werkzaam te zijn geweest bij het Ministerie van Defensie zocht ik naar een nuttige en zinvolle besteding van mijn vrije tijd. Medio 2012 las ik een artikel in het Eindhovens Dagblad dat er mentoren werden gezocht.

Begin 2013 ben ik mentor geworden, eerst van een persoon en een jaar later van een tweede persoon. Van meet af aan heb ik het gevoel gehad dat ik daadwerkelijk iets kan toevoegen aan het welbevinden van beide personen.

Helaas hebben nog veel mensen waarmee ik over het mentorschap spreek een verkeerd beeld van inhoud en tijdsbeslag en zijn daardoor toch moeilijk over de streep te trekken. Naast wat er wettelijk wordt verwacht van een mentor is er heel veel vrijheid voor wat betreft de invulling, gemiddeld een tot drie uur per week is vaak al voldoende en levert voor zowel cliënt als mentor “een win win” situatie op.
Naast het mentorschap bekleed ik ook sedert enkele jaren met veel plezier een bestuursfunctie, waarbij ik hoop met de kennis en ervaring als mentor een nuttige bijdrage te leveren.