Lid

Mijn naam is Ad van den Brand, woon in Helmond.
Ik ben ruim 43 jaar werkzaam in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.
En tot de dag van vandaag ben ik blij dat ik iets voor hen mag en kan betekenen.

Momenteel ben ik werkzaam als projectmanager bij ORO in Helmond. Daarvoor heb ik diverse functies gehad, van groepshoofd, paviljoenshoofd, manager dagbesteding tot en met regio directeur.
Ondanks dat ik al lang bij dezelfde werkgever werkzaam ben, heb ik gedurende al die jaren diverse functies mogen bekleden en overal een uitdaging in kunnen vinden.
Ik heb ook vele veranderingen in de zorg mogen meemaken en daar ook een bijdrage aan mogen leveren.

Per 1 augustus ga ik met pensioen en kan ik me o.a. bezig gaan houden met de opzet van een leefhuis voor mensen met een beperking, een kleinschalig woonvorm waar ook mijn zoon Thomas gaat wonen. Het is de bedoeling dat dit leefhuis augustus 2022 wordt geopend. Thomas heeft Downsyndroom, woont inmiddels 34 jaar bij ons in het gezin. Mijn vrouw is mentor en bewindvoerder voor Thomas.

Ik ben al vele jaren bestuurslid van de stichting Mentorschap zuidoost Brabant, bestuurslid van de stichting gehandicaptenzorg gewest Helmond, en voorzitter van het bestuur van de Rimboband, dit is een orkest van mensen met een verstandelijke beperking.

Zowel in werkzame leven als privé, zijn mensen met een verstandelijke beperking belangrijk en voegen zij veel toe aan de kwaliteit van mijn bestaan.
Ik hecht er veel waarde aan dat mensen met een verstandelijke beperking beschermd worden door een mentor, deze kan samen met hem/haar zorgen voor een prettig en verantwoord leven.